Pomiar jakości powietrza w Lanckoronie.

Zobacz lokalizację
Projekt oparty o platformę iHome
 

Dzisiejszy dzień / Aktualne wartości:

 

 

pm 2.5
[µg/m3]
0.7
 
100%
0%
3%
pm 10
[µg/m3]
1.1
 
100%
0%
2%
wilgotność
wilg.
[%]
-100
 
100%
0%
-100%
temperatura
temp.
[oC]
-1
 
40oC
-40oC
49%
 
 
 
Zobacz dane w wybranym dniu:

 

PM2,5 – aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.


PM10 – mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych.

 

Maksymalne i minimalne wartości
PM 2.5 [µg/m3]
min:
 
max:
PM 10 [µg/m3]
min:
 
max:
Temperatura [%]
min:
 
max:
 
 
 
Uśrednione wartości dla poszczególnych godzin
Projekt oparty o platformę iHome